Gaziantep Vize Başvuru Merkezi

Pakistan Aile Ziyareti Vize İşlemleri

Pakistan Aile Ziyaret Vize İşlemleri

Pakistan aile ziyareti kapsamında yapılacak olan vize başvurularının maksimum 30 gün içerisinde sonuçlanması mümkündür. İlgili vize kapsamında başvuru değerlendirmesinde olumlu sonuçlanması ile Pakistan aile ziyareti vizesi verilmektedir. Ancak, harç ücreti yatırılmaması, yanlış beyan, eksik evrak, seyahat sağlık sigortasının yapılmaması vb. durumlardan kaynaklı olarak vize başvuru reddi yaşanabilmektedir. Bu nedenle Pakistan aile ziyareti vize başvuru işlemleri için yapılması gereken tam ve doğru beyanlar ile hazırlanmış evraklar ile yapılan başvurular olmalıdır.

Pakistan aile ziyareti vizesi süresi 180 gün içerisinde en fazla 90 gün olmak kaydı ile verilmektedir. Sürenin uzatılması için Pakistan Konsolosluğu’ na müracaat edilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ilgili vize işlemi süresi artırılacaktır. Ancak genellikle 90. Gün itibari ile ülkeden çıkış yapmanız istenmektedir. Pakistan aile ziyareti vizesi, Pakistan’ da yaşayan aileleri, arkadaş ya da akrabaları görmek, yakın çevre ziyareti yapabilmek amacı ile yapılan bir vize olduğu için genel başvuru evraklarının yanında bir de özel başvuru evrakları istenmektedir. Bu evrak bilgisine aşağıda değinilmiştir.

Gaziantep Vize Başvuru Merkezi